Iedereen die een aanvullende verzekering heeft, heeft recht op vergoeding voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt verschilt per zorgverzekering en per polis. Wij adviseren u hiervoor uw eigen ziektekostenpolis te raadplegen.

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico
Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2022 385 euro.  Boven op dit verplicht eigen risico kunt u – tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.
Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.
De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21ste behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Vanaf de 21ste behandeling worden de kosten weer vergoed vanuit de basisverzekering (het is mogelijk dat hiervoor het eigen risico aangesproken moet worden).
Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandelingen van kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit het basispakket.
Praktijk voor Fysiotherapie Moordrecht heeft met bijna alle grote verzekeraars overeenkomsten (contracten) gesloten. Alleen met Zorg en Zekerheid hebben wij dit jaar geen contract afgesloten vanwege het slechte contractvoorstel.

Indien fysiotherapie onder de dekking van uw ziektekostenverzekering valt dan vergoedt de verzekeraar de kosten. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw verzekeringspakket of informeer telefonisch bij uw verzekeraar.

Indien U geen dekking voor fysiotherapie heeft, gelden per 1 januari 2023 de volgende tarieven:

Fysiotherapie € 36,00
Manuele therapie € 44,00
Screening, intake en onderzoek € 46,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 46,00
Toeslag behandeling aan huis € 12,00
Verslag aan advocaat of letselschadebureau € 70,00

Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen bij u in rekening gebracht worden.