Echodiagnostiek

Wat is echografie?

Echografie (ook wel Musculoskeletal Ultrasound) is een specialisatie binnen de fysiotherapie.

Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen.
Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie snel en goed te beoordelen, zo kan direct de juiste behandeling worden gestart. Tijdens een serie behandelingen kan de mate van weefselherstel tijdens de revalidatie gevolgd worden.
Echografie is eenvoudig toepasbaar, pijnloos, niet schadelijk en wordt niet beïnvloed door een pacemaker of metaal in het lichaam.

Hoe verloopt een onderzoek met echo?

De patiënt neemt afhankelijk van het te onderzoeken gebied plaats op een stoel of op de behandelbank. Een transparante gel wordt tussen de transducer en het lichaam aangebracht om een goed contact met de huid te krijgen. De onderzoeker ‘scant’ het gebied en bestudeert de weergave op de monitor.
Het onderzoek is relatief snel en de patiënt voelt er meestal niets van. Soms kan bij het ‘scannen’ van een gevoelig gebied een lichte pijn optreden. De bevindingen van de onderzoeker worden u direct meegedeeld.

Wat kost het maken van een echo?

Er is nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie.

Indien echodiagnostiek geïndiceerd is, zal dit (indien gewenst) een onderdeel vormen van ons onderzoek. Hiervoor wordt een extra consult in rekening gebracht.
Als het onderzoek plaatsvindt na verwijzing door een huisarts, sportarts of specialist, wordt het onderzoek als fysiotherapeutisch consult gedeclareerd. Dit wordt vergoed door uw aanvullende verzekering (indien u verzekerd bent voor fysiotherapie). Uw verwijzer ontvangt een verslag en de foto’s en/of filmpjes (kunnen) worden gemaild. Op de verwijzing moet duidelijk staan dat het gaat om een fysiotherapeutisch consult.

Als u op eigen initiatief alleen om een echografisch onderzoek vraagt, zijn de kosten €64,00 inclusief verslaglegging.

Elk onderzoek wordt volgens protocol uitgevoerd. De beelden worden in de vorm van foto’s en/of filmpjes vastgelegd, zodat de beelden bij een evt. vervolgonderzoek kunnen worden vergeleken.