X_Dryneedling

Uitleg over dryneedling .

fullsizerenderNadat de klacht onderzocht is, en er komt naar voren dat een spierblokkade de herstel belemmerende factor is kan dry needling worden toegepast. Symptomen van een spierblokkade zijn verhardingen en/of uitstraling naar de desbetreffende plek (triggerpoint). Let op, dit is nooit een op zichzelf staande behandeling, maar een onderdeel van de therapie. Dit wordt altijd overlegt met u als cliënt. Met een naald behandel ik de triggerpoint. Er ontstaat als dit punt geraakt wordt een lokale twitch. Mensen beschrijven dit als een soort schokje. Hierdoor neem de mobiliteit van de spier toe in combinatie met een verbetering van de doorbloeding. Hierdoor neemt het herstelvermogen op de locatie toe.

Voor wie is het geschikt

Deze techniek is uitermate geschikt voor mensen met chronische spierproblemen. Iedere spier bestaat uit individuele schakels, hierdoorheen lopen bloedvaten voor de aanvoer en afvoer van brandstoffen. Als spiercellen lokaal hooggespannen en verkort zijn geeft dit meer compressie op de bloedvaten. Hierdoor ontstaat er een vermindering van doorbloeding op dit stuk. Dit is een herstel-belemmerende factor (doorbloeding) op die locatie en kan veel pijn geven. Dit kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen en uit zich dan in een klacht. Door in deze spiercellen dry needling toe te passen ontstaat er een lokale twitch waarbij de spiercellen losschieten. Hierdoor neemt het doorbloedings-vermogen lokaal op de plek toe en draagt dit bij aan het herstel van de klacht. Er wordt gebruik gemaakt van accupunctuur naalden. Deze techniek valt binnen het domein van een fysiotherapeut. Dry needling is in deze visie niet hetzelfde als acupunctuur.

Met deze techniek ga ik op zoek naar spierverhardingen en verkortingen. Deze kunnen ontstaan door;

 • Ongelukken
 • Langdurige verkeerde houding/belasting
 • Langdurige stress en andere psychische aandoeningen
 • Slaaptekort
 • Chronische infecties
 • Weinig beweging
 • psychologische factoren
 • voetafwijkingen of beenlengte verschillen
 • overbelasting bij sporters
 • na lange tijd van immobiliteit

Er ontstaan als je te veel van dit soort plekken hebt en deze niet kan compenseren;

 • Bewegingsbeperkingen
 • Stijfheid
 • uitstralende pijn
 • Pijnklachten en pijn ontwijkend gedrag
 • Zweten, duizeligheid, wazig zien en/of koude handen.

De behandeling richt zich op het vrijmaken van deze spierblokkades. Er zal altijd in ketens (een groep van meerdere spieren) worden gekeken en niet alleen op de locatie van pijn. Als een klacht langer bestaat zal dit altijd uitbreiden naar meerdere spieren.

Bijwerkingen

De naald zelf tijdens het doorboren van de huid voelt u niet. Als bij de desbetreffende spier behandeld wordt voelt u een diep/dof gevoel in en rondom de spier. Dit kan samengaan met uitstraling naar andere regio’s. Iedere spier heeft zijn uitstralingsgebieden. De nawerking kan heel verschillend zijn. Dit verschilt namelijk per spierregio. De meest voorkomende bijwerking is spierpijn. De duur van de spierpijn verschilt per persoon en klacht. In wat bijzondere gevallen zijn er mensen bekend die flauwvallen, duizelig worden, zweten en zeer veel moeheid na de behandeling. Vaak komt dit naar voren bij mensen die laag belastbaar. Belangrijk is  uw belastbaarheid nagaan doormiddel van een gesprek zodat dit zo veel mogelijk voorkomen kan worden.

Zin en onzin van de behandeling

Het is een behandeling met beperkte mogelijkheden zoals iedere behandeling. Zoals eerder aangegeven is het van belang om te onderzoeken of spierverhardingen minimaal een deel van de oorzaak is. Is dit niet het geval dan heeft het ook vaak veel minder zin. Maar is de bijdrage van de triggerpoints echter zeer groot dan worden er in die situatie zeer goede resultaten verwacht. Vaak merken mensen het meteen of er verschil is. Over het algemeen weten we binnen 3 behandelingen of de therapie kan bijdragen aan het herstelproces . Is er geen vooruitgang wordt deze manier gestaakt. Deze punten worden met u besproken zodat u weet waarop gelet moet worden.