Disclaimer

Wij besteden de grootste zorg aan de juistheid en volledigheid van onze website. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het webadres van deze site) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de daar aangeboden informatie.