Links

Informatie vergoedingen fysiotherapie 2016

hhttp://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2016/onbeperkte-fysiotherapie-in-2016

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

 

Informatie voor consumenten over fysiotherapie
www.defysiotherapeut.com

De Nederlandse vereniging voor manuele therapie
www.nvmt.nl

De Nederlandse vereniging voor manuele therapie volgens het concept Maitland
www.maitland.nl

De Nederlandse vereniging voor kinderfysiotherapie
www.nvfk.nl

Whiplash Stichting Nederland
www.whiplashstichting.nl

Medical Taping Concept
www.fysiotape.nl

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten
www.kngf.nl