Voorkeurshouding

Voorkeurshouding, deformatieve plagiocephalie en brachycephalie (plagiocephalometrie)

Ouders van zuigelingen wordt geadviseerd om hun kind op de rug te laten slapen. Het kan zijn dat de zuigeling in rugligging een voorkeur heeft met het hoofdje voor een bepaalde kant (voorkeurshouding). Hierdoor kan er na enkele weken aan de voorkeurszijde een afplatting van de schedel ontstaan. Wanneer de adviezen van het consultatiebureau onvoldoende resultaat geeft, kan kinderfysiotherapie zinvol zijn.

De kinderfysiotherapeuten van Fysiotherapie de Jong/Jaape beschikken over een meetmethode om de mate van afplatting en/of scheefheid (genaamd plagiocephalie of brachycephalie) bij uw baby vast te stellen. Deze meting wordt de PCM-methode genoemd. Met deze meting kan de mate van afplatting en/of scheefheid worden gemeten. De meting is niet vervelend of pijnlijk voor de zuigeling en duurt gemiddeld enkele minuten. Afhankelijk van de leeftijd van de zuigeling worden er meerdere metingen gedaan tot een leeftijd van 6 maanden. De metingen zullen met tussenpozen van 4-6 weken plaats vinden. Bij de eerste meting zal een geheel lichamelijk onderzoek worden gedaan om er zeker van te zijn dat de afplatting en/of scheefheid het gevolg is van een voorkeurshouding en niet vanwege andere oorzaken.

Aan de hand van de uitslagen van de metingen kan in overleg met ouders worden bepaald hoe de behandeling eruit gaat zien. Vaak volstaan adviezen en oefeningen voor thuis. Echter wanneer de schedel op een kalenderleeftijd van 5-6 maanden bij meting buiten de norm valt kan er via de huisarts worden verwezen naar de kinderarts en eventueel een redressiehelm worden aangemeten. Deze speciale helm corrigeert de schedelvorm.

Om een afspraak te maken voor het kinderfysiotherapeutisch onderzoek en de meting heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts of het consultatiebureau. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen om een afspraak te maken.