Medical taping

Medical taping is een nieuwe  tapetechniek met een elastische tapesoort. Voor het toepassen van deze tapetechniek zijn speciale cursussen gevolgd door drie fysiotherapeuten in onze praktijk. Deze manier van tapen is een aanwinst voor de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut en is een zinvolle aanvulling van het fysiotherapeutisch handelen.

Medical taping heeft veel voordelen ten opzichte van de conventionele sporttape. Deze tape maakt het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, er vindt geen stuwing door afknelling plaatsvindt en de bewegingsvrijheid behouden blijft. De nadelen van conventioneel immobiliseren, zoals bij de sporttape, worden zo voorkomen.

Enkelverstuikingen of zweepslag van de kuit (zie foto)
bijvoorbeeld worden daarom bij voorkeur met deze nieuwe tape techniek behandeld.

Naast de ondersteunende functie zijn er nog vele ander toepassingen mogelijk, bijna altijd in combinatie met een fysiotherapeutische behandeling. De medical tape techniek heeft een pijnstillend effect bij overbelaste spieren (bv tennis- of golferselleboog) door de spanning van deze spieren naar beneden te brengen.

Tapetechniek ter bevordering van vochtafname in het been

Medical taping  wordt ook toegepast ter verminderen van oedeemvorming of het sneller laten afnemen hematomen.(bloeduitstortingen).

Medical taping heeft zijn effect ruimschoots bewezen, veel (top)sporters worden er mee behandeld.